Dierenwelzijn

(BO-12.02-002) Dieren zijn levende wezens die positieve en negatieve emoties en pijn kunnen ervaren. Mensen dienen respectvol met dieren om te gaan. In de veehouderij betekent dit een goede huisvesting en verzorging die tegemoet komt aan de soort-specifieke behoeften en gedragingen van het dier. Het doel is dat in 2023 de Nederlandse veehouderij is ontwikkeld tot een duurzame veehouderij, met respect voor mens, dier en milieu.