Integraal duurzame stal- en houderijsystemen

(BO-12.02-001) Nederland kent een efficiënt producerende maar in toenemende mate een maatschappelijk omstreden veehouderij. De Nederlandse veehouderijketens leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie maar is onvoldoende duurzaam. De Nederlandse veehouderij moet zich ontwikkelen tot een economisch concurrerende sector die produceert met respect voor dier, mens en milieu en draagvlak heeft in de Nederlandse samenleving (100% integraal duurzame veehouderij).

Projecten over Integraal duurzame stal- en houderijsystemen