Koepel

(BO-08-001) - Het domein Voedsel, Dier en Consument is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling rondom de thema’s voedselveiligheid, diergezondheid en een gezondere en duurzamere voedselproducten. Hierbinnen vallen zes aandachtspunten. 1) Voedselkwaliteit in mondiale context, 2) kwetsbaarheid dier- en volksgezondheid, 3) nieuwe technologieën, 4) burger bewuster maken, 5) verduurzaming van productie en consumptie en 6) het vergroten van het duurzame marktaandeel.