Methodiek borging voedselveiligheid

(BO-43-002.02) - Dit thema behelst te bereiken dat burgers vertrouwen hebben in het voedsel dat dagelijks wordt aangeboden. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer de veiligheid van dit voedsel is gewaarborgd, de productie voldoende transparant is, en de productinformatie voldoende adequaat. Daarnaast is het van belang dat dit voedsel verantwoord is geproduceerd doorheen de keten met respect voor mens, dier en milieu. Verspilling van voedsel dient hierbij significant af te nemen.

De maatschappelijke opgaven is samen te vatten als: De overheid is verantwoordelijk voor de borging van de voedsel- en diervoerderveiligheid

De beleidsopgave is samen te vatten als: Garanderen dat de voedselveiligheid op het huidige hoge niveau blijft, ook voor producten die ontwikkeld zijn m.b.v. innovatieve technieken.

Tot en met 2017 bestond dit programma als onderdeel bij het thema Veilig en verantwoord voedsel (BO-20-015).

Projecten 2018