Verduurzaming

(BO-08-016) Het doen en laten van de mensheid is belastend en uitputtend voor de aarde en haar natuurlijke hulpbronnen. Een omschakeling naar duurzame productie en duurzaam gebruik van voedsel is daarom noodzakelijk. Dit thema richt zich erop hoe en met welke technologieën we tot deze duurzaamheid kunnen komen en wat voor nationale, Europese en mondiale beleidsmaatregelen hieraan kunnen bijdragen.