Vergroting marktaandeel

(BO-08-017) Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft als ambitie gesteld dat de consumentenbestedingen aan biologische voedingsmiddelen jaarlijks met tien procent gaan groeien en het tussensegment met vijftien procent. Hiervoor moet de vraag naar biologische producten stijgen. Inspelen op de consumentenbeleving is daarvoor belangrijk. Het is belangrijk om meer inzicht te krijgen in wat de consument beweegt en wat de mogelijkheden voor verduurzaming in de keten zijn.

Projecten over Vergroting marktaandeel