Voedselkwaliteit in mondiale context

(BO-08-014) Door de groeiende welvaart en de toename van de wereldbevolking kan er een onevenredige druk op het wereld ecosysteem ontstaan doordat de vraag van gezond en veilig voedsel groter wordt dan het aanbod. Duurzame productie wordt daarom steeds belangrijker. Het ministerie van Economische zaken, Landbouw & Innovatie wil aan de behoefte van gezond en veilig voedsel voldoen en tegelijkertijd de benodigde ruimte, grondstoffen, energie en emissies verminderen om de druk op het ecosysteem te verlagen.