Groene Veredeling (BO-26.02-003)

Het programma Groene Veredeling draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe rassen die toekunnen met minder voedingsstoffen en die zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden in Nederland. De rassen moeten bijdragen aan een verdere verduurzaming van zowel de gangbare als de biologische teelt.