Ecologische basiskwaliteit Land

(BO-43-021.01) -

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Biodiversiteit Terrestrisch (BO-11-019.01)".