Transitie Veehouderij

De maatschappelijke druk om de veehouderij te verduurzamen blijft groot. Centraal staat de versnelling van de verduurzaming van de veehouderij mede gericht op dierenwelzijn en diergezondheid en het beperken van de gevolgen voor de volksgezondheid en de omgeving,
de verbetering van het welzijn en de gezondheid van gezelschapsdieren.

Integraal Duurzame veehouderij, Dierenwelzijn en Diergezondheid

De beleidsopgave richt zich op integrale oplossingen voor houderijsystemen voor de verschillende diersectoren. Er wordt ingezet op beheersing/wegnemen van de nadelige effecten voor milieu en volksgezondheid. Bij gezelschapsdieren richt het beleid zich op verbetering van welzijn en gezondheid en het voorkomen van dier gerelateerde incidenten bij burgers.