Agro-economie, markt en handel

(BO-43-014.01) - De agrarische sector is belangrijk voor de Nederlandse economie. Naast de bijdrage aan de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de exportpositie van Nederland heeft de agrarische sector ook een grote invloed op het milieu, het landschap en de economische activiteit op het platteland. Innovatie is van belang om een concurrerende positie te behouden en te versterken. De projecten binnen dit thema voorzien in de informatiebehoefte van de diverse overheden omtrent de economische en financiële stand van zaken in diverse sectoren en brengen mogelijke effecten van voorgenomen beleidsmaatregelen in kaart.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder een andere BO-code (BO-20-019).

Projecten 2019