Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

(BO-43-014.02) - Een belangrijk deel van de besluitvorming rond het landbouwbeleid is gecentraliseerd in Europa. Gezien het grote landbouwbudget op EU-niveau is er behoefte aan een effectieve en efficiënte inzet van middelen. Ten aanzien van het GLB na 2020 wil Nederland de directe betalingen op hectarebasis ombouwen naar betalingen voor maatschappelijke diensten. Dat kan op verschillende manieren. In dit thema wordt inzicht ontwikkeld in de effecten van de komende GLB-voorstellen van de Europese Commissie voor verschillende indicatoren (effect op het inkomen in de landbouw, effect op milieu en natuur, budget, etc.), en worden de voorstellen getoetst in het licht van de prioriteiten en beleidswensen die Nederland heeft.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder een andere code (BO-020-017)

Projecten 2020