Publicaties

Toepassing van de basisvrachtbenadering op fosfaat van compost; advies

Ehlert, P.A.I.

Samenvatting

Bij het vormgeven van het stelsel van gebruiksnormen is een maatschappelijke discussie ontstaan over de aanvoer van fosfaat met grond in compost en zwarte grond. Deze deskstudie gaat in op vragen die hierbij gesteld zijn. Het aandeel grond in compost en zwarte grond en de hoeveelheid fosfaat daarin zijn in een kortdurende verkenning bepaald met behulp van gegevens van belanghebbenden, uit de literatuur en van de Rijkstoezichthouder op bepalingen van het Besluit kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. Een Operationele definitie voor grond is opgesteld. Het grondaandeel in compost en zwarte grond wordt afgeleid uit het gehalte aan minerale delen in de drogestof. In het algemeen neemt het foafaatgehalte in de minirale delen af en met toename van het gehalte aan minirale delen. Het gehalte aan minirale delen verschilt weinig tussen verschillende typen compost. Zwarte grond heeft een lager fosfaatgehalte dan verschillende typen compost; er is echter een grote variatie in fosfaatgehalte. Trefwoorden: compost, GFT-compost, groencompost, grond, zwarte grond, aanvulgrond, fosfaat, meststoffenwet, gebruiksnorm