Publicaties

Verkenning gebiedsgerichte gebruiksnormen akker- en tuinbouwgewassen op zandgrond Verkenning gebiedsgerichte gebruiksnormen akker- en tuinbouwgewassen op zandgrond

Dijk, W. van; Kater, L.J.M.; Reuler, H. van

Samenvatting

De N-gebruiksnorm waarmee op gewas- en perceelsniveau voldaan wordt aan de milieunorm, ligt op zandgronden bij veel akker- en tuinbouwgewassen onder het bemestingsadvies. Er zijn echter ook gewassen (bv. graan en peen) die boven advies zouden mogen worden bemest uit oogpunt van de nitraatnorm. De gebruiksnorm heeft echter het advies als bovengrens. Binnen een regio bieden laatstgenoemde gewassen compensatieruimte voor gewassen met een gebruiksnorm onder advies. Hierdoor zouden de landbouwkundige consequenties van de milieunorm voor met name N-behoeftige tuinbouwgewassen maar ook aardappelen mogelijk minder ingrijpend zijn. Om dit effect in kaart te brengen is een eerste verkennende studie uitgevoerd; met de bouwplansamenstelling als uitgangspunt