Publicaties

Monitoring mestmarkt 2008 : achtergronddocumentatie

Luesink, H.H.; Blokland, P.W.; Bosma, J.N.; Hoogeveen, M.W.

Samenvatting

In dit rapport wordt met behulp van berekeningen met het MAMBO model, registraties van LNV-DR en interviews met mestdistributeurs verslag gedaan van de monitoring van de mestmarkt van het jaar 2008. Uit het onderzoek blijft dat de druk op de mestmarkt door de normering in het stelsel van gebruiksnormen de laatste jaren erg hoog is. Dat heeft er onder andere toe geleid dat er in 2006 voor een klein deel van de mestproductie (2,5%) geen plaatsingsruimte beschikbaar is. Dit met als gevolg dat de mestafzetprijzen tot recordhoogte zijn gestegen (vleesvarkensdrijfmest 25 euro per ton). In 2008 lijkt de mestprijs iets te dalen.