Publicaties

Fosforgehalten en fosfaatafvoercijfers van landbouwgewassen : eindrapportage

Ehlert, P.A.I.; Dekker, P.H.M.; Schoot, J.R. van der; Visschers, R.; Middelkoop, J.C. van; Maas, M.P. van der; Pronk, A.A.; Dam, A.M. van

Samenvatting

Fosfaatgebruiksnormen werden op 1 januari 2006 ingevoerd en worden gefaseerd aangescherpt tot evenwichtsbemesting in 2015. De bemesting is dan afgestemd op de fosfaatafvoer met (oogst)producten. De actuele fosfaatafvoercijfers die behoren bij een verantwoord gebruik van fosfaat en stikstof waren onzeker. De realiteitswaarde van beoogde fosfaatgebruiksnormen voor 2015 zijn onderzocht door fosfaatafvoercijfers van landbouwgewassen in samenhang met fosfaattoestand, meststofgiften, grondsoort en andere fosfaatafvoerbepalende factoren te onderzoeken. Daartoe zijn gegevens van onderzoek en praktijk verzameld en bewerkt. Bij gewassen met onvoldoende gegevens is aanvullend onderzoek uitgevoerd om een fosfaatafvoercijfer vast te stellen. De studie omvat grasland en bouwland. Onder bouwland vallen akkerbouwgewassen, vollegrondsgroente¬gewassen, bloembolgewasen, voedergewassen, boomkwekerijgewassen, fruit, buitenbloemen en vaste planten. Beoogde fosfaatgebruiksnormen knellen bij grasland en bij een aantal bouwlandgewassen. Deze studie signaleert deze knelpunten