Publicaties

Vergelijking N-bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal EU-landen

Dijk, W. van; Berge, H.F.M. ten

Samenvatting

Studie naar de verschillen en overeenkomsten tussen bemestingsadviezen en N-wetgeving tussen een aantal landen. De studie beperkte zich tot Vlaanderen (VL), Denemarken (DK), Duitsland (DL) en Frankrijk (FR) en tot de grote akkerbouwgewassen in Nederland (NL)