Publicaties

Anorganische en organische microverontreinigingen in mineralenconcentraten : resultaten van de eerste verkenningen

Ehlert, P.A.I.; Hoeksma, P.; Velthof, G.L.

Samenvatting

Mestverwerking wordt gezien als een van de mogelijkheden om de druk op de mestmarkt in Nederland te verlichten. Een van de mogelijkheden is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat dat na ultrafiltratie uit de dunne fractie ontstaat, gebruikt wordt als kunstmestvervanger. Mineralenconcentraten zijn waterige oplossingen met stikstof en kali. Er is geen Europees toetsingkader voor de belasting met anorganische en organische microverontreinigingen voor deze stof. Getoetst aan de Meststoffenwet doorstaan mineralenconcentraten de milieueisen voor anorganische en organische microverontreinigingen. Deze stoffen kunnen als schoon en onverdacht worden aangemerkt.