Publicaties

Gebiedsanalyse waterkwaliteit Peel & Maasvallei (Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland)

Bolt, F.J.E. van der; Massop, H.T.L.; Bonten, L.T.C.; Kruijne, R.; Wal, A.J. van der; Visser, A.

Samenvatting

Het doel van het onderzoek is tweeledig: • Het in beeld brengen van probleemstoffen (nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen) voor ca. 20 stroomgebieden binnen het beheersgebied van waterschap Peel en Maasvallei. • Het herleiden van die probleemstoffen naar de verschillende vormen van landbouwkundig grondgebruik.