Publicaties

Beleidsondersteunend onderzoek plantgezondheid BO-06 M.i.v. 2010: beleidsondersteunend onderzoek agroketens en visserij, onderbouwing wet- en regelgeving (BO-12.07) : resultaten 2009 : Bijen (BO-06-12), Doorontwikkelen gewasbescherming (BO-06-013), Innovaties gewasbescherming (BO-06-014)

Boonekamp, P.M.

Samenvatting

De resultaten van 2009 van het Beleidsondersteunend Onderzoek Plantgezondheid worden weergegeven door middel van interviews met verschillende medewerkers. Thema Innovaties Gewasbescherming: voor duurzame plantgezondheid zijn systeemsprongen nodig; weerbare kasteeltsystemen houden ziekten en plagen in toom; minder milieubelasting dankzij uitgekiend samenspel onderzoek. Thema Doorontwikkelen Gewasbescherming: een overzicht. Thema Bijen: steeds betere bescherming van bijenvolken.