Publicaties

Beleidsondersteunend onderzoek plantgezondheid BO-06 : M.i.v. 2010: beleidsondersteunend onderzoek agroketens en visserij, onderbouwing wet- en regelgeving (BO-12.07) : resultaten 2009 : Kaderrichtlijn water, emissiereductie & beoordelingsmethodieken toelating gewasbeschermingsmiddelen (BO-06-006, BO-06-009 & BO-06-010)

Boonekamp, P.M.

Samenvatting

Ruim zes jaar loopt het beleidsondersteunende onderzoeksprogramma Plantgezondheid. De resultaten zijn vervat in 20 verslagen: Effects of different exposure regimes of an insecticide on freshwater outdoor microcosms; Development of Dutch exposure scenarios for aquatic organisms; A Geographic Information System (GIS)-based study on regional pesticide deposition; Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters; Surface water monitoring results in the authorisation of plant protection products; Ontwikkeling van een doppenclassificatiesysteem in de fruitteelt; Onderbouwing van drift en driftreducerende maatregelen in de fruitteelt; Driftreductie bij bespuitingen in laanbomen; Drift en depositie bij (precisie) toedieningstechnieken in de akkerbouw, bollen- en fruitteelt; Ondersteuning ‘Schone Bronnen’ door oplossen waterkwaliteitsproblemen; Vermindering puntbelastingen van middelen uit de open teelten; Zuiveren recirculatiewater in de rozenteelt; The Species Sensitivity Distribution approach in the risk assessment for pesticides; Development of CASCADE-TOXSWA model to assess exposure at catchment scale; Development and validation of methods for the estimation of spray drift deposition on surface water; Revision of the FOCUS groundwater scenarios; Exposure assessment for soil organisms at EU level; Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants; Modelling emissions of plant protection products from protected cultivation to surface water; Development of the new Dutch environmental indicator for plant protection products.