Publicaties

Meetgebieden in de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford : een eerste data-analyse ten behoeve van het tussenrapport Monitoring Stroomgebieden

Roelsma, J.; Bogaart, P.W.; Siderius, C.

Samenvatting

Een eerste data-analyse ten behoeve van het tussenrapport Monitoring Stroomgebieden