Publicaties

Praktijkinitiatieven mestverwerking

Timmerman, M.; Buisonjé, F.E. de

Samenvatting

Er is getracht een zo volledig mogelijk overzicht van lopende initiatieven van mestbe- en verwerking van idee tot en met operationele fase in Nederland samen te stellen. Op basis van dit overzicht wordt inzicht gegeven in de huidige stand van zaken rond mestbe- en verwerking in de praktijk.