Publicaties

Meer geld verdienen met minder kunstmest : efficiënt mineralenmanagement gunstig voor milieu en portemonnee

Doornewaard, G.J.; Daatselaar, C.H.G.

Samenvatting

Tussen melkveebedrijven bestaan grote verschillen in zowel economische als milieukundige prestaties. De bedrijfsvoering blijkt hierbij veel bepalender te zijn dan de bedrijfsopzet. Binnen de bedrijfsvoering hebben vooral een lagere bemesting met kunstmest, een hogere gewasopbrengst en een lager krachtvoerverbruik een gunstig effect op de resultaten op het gebied van zowel milieu als economie. Dit blijkt uit een studie, uitgevoerd door het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM).