Publicaties

Nieuwe inzichten tijdens congres over waterkwaliteitbeleid

Schipper, P.N.M.; Schoumans, O.F.; Bannink, A.

Samenvatting

In Canada vergaderde de International Water Association (IWA) onlangs over de voortgang van de aanpak van diffuse bronnen, die de waterkwaliteit bedreigen. Ook vanuit Nederland was een delegatie aanwezig.