Publicaties

Dynamische bedrijfsvergelijking op maat

Tomson, N.C.; Doornewaard, G.J.; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den

Samenvatting

Door middel van bedrijfsvergelijking (benchmarking) kan een ondernemer de behaalde bedrijfsresultaten ‘spiegelen’ aan die van collega-bedrijven, om zodoende de eigen resultaten beter te kunnen beoordelen. Door te vergelijken met bedrijven die qua bedrijfsopzet zo veel mogelijk lijken op het bedrijf van een ondernemer, kunnen verschillen in resultaten verklaard worden door verschillen in de bedrijfsvoering. Dit helpt de ondernemer om zijn strategie te toetsen en om de sterke en minder sterke punten in de bedrijfsvoering op te sporen. Het benchmarkprogramma Face-IT biedt de mogelijkheid om bedrijfsvergelijkingen te maken voor verschillende sectoren, waarbij de gebruiker zelf kan aangeven op basis van welke criteria een spiegelgroep (vergelijkingsgroep) wordt samengesteld. Face-IT kan zo als hulpmiddel worden ingezet bij bedrijfsoptimalisatie, maar kan ook gebruikt worden bij het verkennen van nieuwe strategieën. Het programma is beschikbaar via internet