Publicaties

Monitoring mestmarkt 2009 : achtergronddocumentatie

Luesink, H.H.; Blokland, P.W.; Bosma, J.N.

Samenvatting

Na vier jaar was in 2009 het met MAMBO berekende aanbod van fosfaat uit dierlijk mest (totaal van alle meststoffen) op de mestmarkt voor het eerst kleiner dan de door Dienst Regelingen geregistreerde afvoer. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn de mestexport, die de afgelopen vier jaar flink is gestegen, en de mest die uit de markt wordt genomen door de mestverbrandingscentrale in Moerdijk. Dit rapport beschrijft de eerste twee stappen van de monitoring mestmarkt 2009. De synthese is in een apart rapport beschreven (Hoogeveen et al., 2010)