Publicaties

Informatieblad mest van bedreiging naar kans : geschiktheid mestscheiders voor gebruik in de melkveehouderij

Verloop, J.; Hilhorst, G.J.

Samenvatting

Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren vanwege een overschot van fosfaat. Wie mestscheiding wil toepassen om dit overschot tegen zo laag mogelijke kosten af te voeren, staat voor de vraag welke mestscheider het best past. Om inzicht te krijgen in het presteren van verschillende mestscheiders zijn op Proefbedrijf 'De Marke' een schroefpersfilter, een centrifuge en een trommelscheider getest. In dit informatieblad worden ze vergeleken.