Publicaties

Duurzaamheid veestapels in project Koeien & Kansen

Huijps, K.; Hoog, J. de; Haan, M.H.A. de

Samenvatting

Duurzaamheid wordt ook in de melkveehouderij steeds belangrijker. Duurzaamheid omvat veel verschillende aspecten die uiteindelijk bij elkaar komen en gewogen dienen te worden. Dit is zeker nog niet uitgekristalliseerd en diverse verkenningen zijn dan ook nodig. Daarnaast ligt er de vraag om duurzaamheid ook praktisch toepasbaar te maken als managementinstrument voor melkveehouders. Deze twee aspecten komen in dit rapport bij elkaar. Het doel van deze rapportage is dan ook inzicht te krijgen in de duurzaamheid van de veestapels van Koeien & Kansen-veehouders en de Duurzaamheidsmonitor van CRV toe te passen op een praktisch vraagstuk. In de Duurzaamheidsmonitor is een economisch kengetal opgenomen om een economische uitwerking van levensproductie, het Netto Dag Rendement (NDR), te laten zien.