Publicaties

Ammoniakemissie uit dierlijke mest in de periode 1990 - 2010

Bruggen, C. van

Samenvatting

De Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft het Nationaal Emissiemodel voor Ammoniak (NEMA) ontwikkeld. Dit model wordt gebruikt om de ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw te berekenen. In dit Informatieblad Mest, Milieu en Klimaat worden de met NEMA berekende emissies in de periode 1990 – 2010 beschreven.