Project

Aanpak populatieschattingen vleermuizen

LNV wil komen tot betere kennis over het voorkomen en de verspreiding van alle Nederlandse vleermuissoorten. De huidige informatie is niet (voldoende) bruikbaar voor beleidstrajecten als de Energietransitie of het project ‘Stroomversnelling’ en om betrouwbare gegevens op te leveren voor de Habitatrichtlijnrapportage.