Project

Add Q4 Inventarisatie hergebruik van water en nutriënten Colombia

Dit project werkt aan het verhogen van de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare water voor de landbouw en de biodiversiteit van het omringende landschap, door middel van hergebruik van water. Met een pilot in Latijns-Amerika, zodat het later, na succes en met alle geleerde lessen kan worden herhaald.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (verder aangeduid als LNV), plant samenwerking met de 'waterketen' in de landbouw met Colombia. LNV heeft Wageningen University & Research gevraagd om het proces te doorlopen dat nodig is om een voorstel voor deze samenwerking voor te bereiden.

Ecosystemen garanderen een goede watertoevoer naar de landbouw. Jammer genoeg krijgen ecosystemen vervuild water terug van de landbouw plus dat ook in dichtbevolkte landelijke gebieden de menselijke belasting op water aanzienlijk is. De volgende vragen kunnen dan worden gesteld:

  • Is het mogelijk om de voedingsstoffen in het water in de landbouw te gebruiken om veilige producten te produceren?
  • Kan de landbouw schoner water leveren aan het ecosysteem?
  • Kan het ecosysteem schoner water leveren aan de landbouw en de samenleving?

De huidige twee fasen van het project (fase 1 in 2018 en fase 2 in 2019) zullen resulteren in een projectvoorstel met bijdragen en toezeggingen van alle partners. Het resultaat van het uiteindelijke project is een aanpak voor alle belanghebbenden om de kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare water voor de landbouw en de biodiversiteit van het omringende landschap te kunnen verbeteren. Dit resultaat wordt bereikt door een project (met pilots) in Colombia, zodat het later in de andere regio's, na succes en met alle geleerde lessen kan worden herhaald.

Publicaties