Project

Agrarische sectorrekening

Doel van het project is voorzien in kennisbehoefte LNV en agrarische sector en voldoen aan legal base verplichting van Eurostat.

Werkwijze

  • Volgen ontwikkelingen in de agro-sector.
  • Verzamelen van prijs- en volume mutaties.
  • Afstemmingsoverleg met CBS en CPB.
  • Opleveren (bijgestelde) raming productie, verbruik en toegevoegde waarde (2 keer per jaar) van de agrarische sector.
  • Deelname aan Working Group vergaderingen Eurostat.
  • Publicatie van resultaten.

Resultaten

  • Agricultural Income Index, digitaal in door Eurostat gewenst format.
  • Bijgestelde raming productie, verbruik en toegevoegde waarde (2 keer per jaar: half december en eind januari).
  • Publicatie meest actuele cijfers in:  Actuele ontwikkelingen, LEB en Land- en tuinbouwcijfers.