Project

Agrogroeiversneller

De beleidsvraag van het Ministerie van EL&I is: Draagt AG bij aan de beleidswens tot ‘een leven lang leren in de agrarische sector?

De beleidsvraag van het Ministerie van EL&I is: Draagt AG bij aan de beleidswens tot ‘een leven lang leren in de agrarische sector?’ Zo ja, zien potentiële partners uit bijvoorbeeld het bedrijfsleven en onderwijs een mogelijkheid om dit concept te vermarkten?

Publicaties