Project

Alpacas verdoven

In wetgeving, verordening (EG) Nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, is vastgelegd dat dieren voorafgaand aan het slachten  moeten worden verdoofd. Methoden die zijn toegestaan en aanvullende eisen aan deze methoden zijn vastgelegd in deze verordering.

Alpacas horen tot  de orde van evenhoevigen en de suborde van eeltpotigen. Op basis van hun gedrag en verwantheid kunnen ze binnen VO 1099/2009 worden geschaard onder de groep herkauwers. Dit impliceert dat verdovingsmethoden zoals toegestaan zijn voor herkauwers kunnen worden toegestaan voor alpacas. Voor alpacas zijn  het penetrerend schietmasker en elektrische verdoving de methoden die praktisch kunnen worden toegepast. Het is niet bekend of beide methode worden toegepast in Nederland en het is niet duidelijk of de toegepaste methode in alle gevallen effectief is.

  • Alpacas worden ook in Nederland met enige regelmaat geslacht.  Methoden voor het verdoven van dieren zijn vastgelegd in verordening (EG) Nr. 1099/2009. Alpacas vallen ook onder deze verordening . Het is echter niet duidelijk of de toegepaste verdovingsmethode  altijd goed wordt toegepast en of de toegepaste methode bij Alpacas tot effectieve verdoving leiden.
  • Doelstelling van dit project is inzicht krijgen in de effectiviteit van de in Nederland toegepaste verdovingsmethoden
  • In een deskstudie zal worden onderzocht welke verdovingsmethoden kunnen worden toegepast voor het verdoven van alpacas,  en welke methoden in Nederland en in het buitenland  in praktijk worden toegepast.  De effectiviteit van de Nederland toegepaste verdovingsmethoden bij het slachten van alpacas zal worden vastgesteld  op basis van gedragobeservaties en toetsen van reflexen. Uitgangspunt hierbij is dat de dieren bewusteloos zijn en blijven voor en tijdens het verbloeden.
  • Op basis van dit onderzoek zal een Nederlandstalig  rapport worden opgesteld met de bevindingen van de observaties en zal er op basis van deze bevindingen een advies worden opgesteld

Publicaties