Project

Beleids- en publieksvoorlichting biotechnologie in landbouw

Het debat rond gebruik van GGOs in de landbouw was jaren lang sterk gepolariseerd met duidelijke voor- en tegenstanders. Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande die maken dat meer nuancering in dit debat plaatsvindt waardoor nieuwe perspectieven in dit beleidsveld ontstaan. Het debat ontwikkelt zich tot een dialoog. Het ministerie van LNV stelt een kennis- en expertisevraag om deze dialoog in objectief vaarwater te houden.

Het ministerie acht deze functie onmisbaar voor het informeren van het publiek en beleidsmedewerkers op het departement. Technologie schrijdt zo snel voort dat het belangrijk is om te weten wat ontwikkelingen zijn, en welke doelstellingen daarmee worden nagestreefd. Voor beleid faciliteert dit project parlementaire zaken zoals het beantwoorden van kamervragen. Verder vergt het Regeerakkoord en de zaak die aanhangig is bij het Europese Hof van Justitie deze kennis.

Doel

Monitoring en duiding van snelle wetenschappelijke ontwikkelingen in technieken voor plantenveredeling ten behoeve van beleidadvisering en publiekscommunicatie.

Publicaties