Project

Beleidsvragen biologisch

Wat zijn de de belangrijkste knelpunten, kansen en dilemma’s rond biologische landbouw & streekproducten?

Resultaten

Criteria die inhoud geven aan regionale productie helder in beeld gebracht. Inzicht in hoe verschillende concepten hier mee omgaan.

Publicaties