Project

Blootstelling bodemorganismen

In dit project wordt gewerkt aan de beoordeling van de blootstelling van bodemorganismen aan gewasbeschermingsmiddelen in kader van de toelating op EU niveau.

In 2007 heeft EFSA het initiatief genomen om de beoordeling van de blootstelling van bodemorganismen ten behoeve van de EU toelatingsprocedure te verbeteren. De achtergrond was dat de toen gangbare beoordelingsprocedure gebaseerd was op verouderde wetenschappelijke inzichten. Dit heeft geleid tot twee zogenaamde ‘EFSA guidance opinions’ (in 2010 en 2012) waarin de aanpak van nieuwe beoordelingsmethodiek beschreven is. In 2012 heeft EFSA een werkgroep ingesteld die deze guidance opinions moeten omzetten in een guidance document (een soort “kookboek”) dat direct bruikbaar is voor de toelatingspraktijk op EU niveau. De guidance leunt zeer sterk op scenarioberekeningen met simulatiemodellen. Via dit project wordt gewerkt aan onderdelen van de EFSA guidance in het kader van deze werkgroep.

Het gaat hierbij o.a. om het testen van de consistentie van de ontwikkelde getrapte benaderingen en het schrijven van concept-teksten voor onderdelen van het guidance document. Verder wordt er een gebruiksvriendelijke versie van het PEARL model ontwikkeld waarmee de blootstelling van bodemorganismen kan worden uitgerekend voor de scenario’s die EFSA ontwikkeld heeft.

Deliverables

  • draft guidance document vermoedelijk zomer 2014 en definitieve guidance eind 2014
  • release van PEARL eind 2014 plus bijbehorend rapport waarin de parameterisatie gedocumenteerd wordt.

Publicaties