Project

Concurrentiekracht pluimveesector

Analyse concurrentie positie van de pluimveehouderij om EZ en bedrijfsleven te wijzen op huidige internationale positie en aangeven kansen en bedreigingen.

Doelstelling project

Analyse concurrentie positie van de pluimveehouderij om EZ en bedrijfsleven te wijzen op huidige internationale positie en aangeven kansen en bedreigingen.

Resultaten

LEI rapport 2012-079 Concurrentiekracht van de Nederlandse eiersector.

Publicaties