Project

Doorontwikkeling Europese EUginius GMO database

Doel van het project is het verder ontwikkelen van de Europese database EUginius. Deze database draagt bij aan het handhaven van de Europese regelgeving voor GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organismen). Daarbij ligt de focus op niet-toegelaten GGO’s die wereldwijd nog niet op veiligheid voor mens, dier en milieu zijn getoetst.

De EUginius-database wordt een gebruikersvriendelijke, web-based Europese database. EUginius heeft duidelijke links naar het verwante Chinese initiatief GMDD, naar complementaire Europese initiatieven als de database van het EC-JRC in Ispra, en naar andere informatieve databases op het terrein van de GGO’s.

Aanpak en tijdspad

In 2013 zal in overleg met BVL een extra module worden toegevoegd aan de EUginius GMO database voor de efficiënte sequentie-analyse van meerdere (lange) sequenties uit sequentie-analyse van ‘verdachte’ monsters met bekende sequenties van toegelaten en niet-toegelaten ggo’s in de EUginius database.

De EUginius-database brengt alle informatie samen ten aanzien van detectie en traceerbaarheid van individuele ggo’s. De gegevens zullen worden gebundeld in de EUginius-database, die samen met BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) in Duitsland is ontwikkeld. Onderdeel van het contract met BVL is dat er naar gestreefd wordt om de samenwerking verder uit te breiden met andere lidstaten en de EUginius database in te bedden in internationale netwerken.

Resultaten

De EUginius-database is medio 2012 afgerond en toegankelijk via het internet voor derden. Vertrouwelijke informatie wordt afgeschermd via een login-constructie en zal alleen zichtbaar worden voor geautoriseerde gebruikers. Laboratoria binnen Nederland die veelvuldig gebruik zullen maken van de database zijn bijvoorbeeld NVWA en RIKILT.

De EUginius-database zal in een aparte bijeenkomst aan de betrokken beleidsdirecties worden gepresenteerd. Voor toekomstig gebruik van de EUginius-database worden in 2012 voorzieningen getroffen voor het structureel onderhouden en up-to-date houden van de database.

In 2013 is een internationale samenwerking (samen met BVL (partner voor EUginius), FAO en JRC-Ispra (EU-RL voor GGO methoden) een thesaurus voor GGO databases voor het grootste gedeelte vastgesteld (laatste afronding in 2014). Op basis hiervan is een begin gemaakt met de data-invoer in de EUginius database. Daarnaast is er gesproken met andere Europese partners die aan zouden willen haken aan het EUginius database-initiatief. Verder zijn er user requirements opgesteld voor de constructie van een BLAST-module die het gebruikers van de EUginius GMO database mogelijk zal maken om gevonden sequenties direct te vergelijken met sequenties binnen de EUginius database en daarbuiten.