Project

Finding answers for water for food

LNV wil meer inzetten op de circulaire landbouw. In deze aanvullende opdracht gaan we op zoek naar antwoorden naar de rol van water for food in de circulaire landbouw.

Dit project omvat 4 deelprojecten:

  • Follow-up Senegal workshop dec 2018 vervolg project in Senegal en organisatie workshops in andere Afrikaanse landen
  • Colombia - Organisatie en verslaglegging van workshop in nauwe samenhang met lokale en internationale stakeholders over hergebruik van nutriĆ«nten uit water tbv circulaire landbouw, ingebed in stad-ecosysteem-landbouw domein
  • Oezbekistan Kansen voor vergroten voedselproductie bij beter waterbeheer inventariseren
  • Systemic change in valuing water beter herkennen van de waarde van water in de voedselketen

Publicaties