Project

Implementatie visnormen

In 2011 liep het project “Objectieve normen voor viswelzijn en Quality Assurance als basis voor het Beter Leven concept” af. Uit dit project zijn welzijnsnormen voor de opkweek, het transport en de slacht van Afrikaanse meerval, Claresse, Nijl tilapia en tarbot ontwikkeld.

Voor de implementatie van dit “Beter Leven” concept is het nog nodig om onderzoek uit te voeren ter ondersteuning. Daarom is het doel van dit project om de geformuleerde welzijnsnormen en welzijnsindicatoren te testen.

Aanpak en tijdspad

In de eerste vier maanden zullen de welzijnsnormen worden ingevoerd om deze in de praktijk te kunnen toetsen. De praktijkbevindingen zullen geanalyseerd worden en er wordt eventueel een verbetertraject afgesproken. Vervolgens worden de certificeringseisen definitief vastgesteld op basis van deze praktijktoets en zal er ketenafstemming plaatsvinden en draagvlak gecreëerd worden. Als laatste zal de vissector geïnformeerd worden over de resultaten en wordt er een rapportage uitgewerkt.

Resultaten

Beoogd: Een goede doorwerking van de resultaten wordt verwacht omdat de uitvoering van het onderzoek in samenspraak met het bedrijfsleven is vastgesteld. De implementatie van de welzijnsnormen zal ongetwijfeld een de welzijn van de vissen verbeteren en het imago van de vissector verbeteren. Dit kan bijdragen aan een groei van de duurzame aquacultuur.

Het project heeft de volgende producten opgeleverd:

  • een publieke rapportage (in concept gereed)
  • een vertrouwelijke rapportage over de audits bij de betrokken kwekers en verwerkers van A. meerval, Claresse en tarbot
  • presentaties voor betrokken stakeholders, gehouden op de workshop van 23 mei 2012