Project

In-vivo studies met zilver nanodeeltjes

Het toepassing van nanotechnologie in voeding of bij de voedselproductie gaat gepaard met een sterke discussie over de veiligheid van nanomaterialen. Dat speelt bij uitstek bij voedsel omdat voedsel 'dicht bij het lichaam van de mens komt'. Vertrouwen in veiligheid van voedsel is een cruciale voorwaarde voor consumentenacceptatie. Het ministerie van Economische zaken geeft aan dat onderzoek naar voedselveiligheidsrisico’ s van nanotechnologie nodig is. Uit diverse analyses blijkt dat een grote impact van nanotechnologie op de voedselketen wordt verwacht.

Dit onderzoek richt zich op silica en in beperkte mate op zilver nanodeeltjes. Silica nanodeeltjes komen voor in het voedseladditief E551 (silica). Zilver nanodeeltjes worden bijvoorbeeld als coating op verpakkingsmateriaal aangebracht vanwege de antimicrobiële werking van deze deeltjes. Het gebruik van zilver nanodeeltjes als alternatief voor antimicrobiële middelen in de voedselproductie wordt ook genoemd. Daarnaast is er een veelheid van andere toepassingen van zilver nanodeeltjes in consumentenproducten.

Resultaten

De resultaten van de materialen uit de silica proef zijn verwerkt in een manuscript met daarin alle resultaten van de silica dierproef. Dit wordt in januari 2013 aangeboden aan een tijdschrift. Ook zijn deze verwerkt in enkele abstracts voor presentatie op wetenschappelijke symposia (SOT en Qnano).

De analyse van de PBMC uit de zilver studie is alleen op hoofdlijnen uitgevoerd. Doordat het beschrijven van de silica studie veel meer tijd en overleg met opdrachtgevers heeft gevraagd zijn de omics resultaten van dezilver studie nog niet voldoende uitgewerkt om direct te kunnen publiceren.