Project

Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports

<p>Valorisatie van innovaties ten behoeve van een duurzame en concurrerende tuinbouw, door middel van het testen, demonstreren en diverse andere wijze uitwisselen van kennis op een beperkt aantal fysieke locaties (Innovatie en Demontratie Centra) in Greenports in Zuid-Holland.</p>

In het project wordt een beperkt aantal Innovatie- en Demonstratie Centra (IDC’s) in de Greenports Westland-Oostland en Duin- en Bollenstreek gerealiseerd, fysiek en mentaal dicht bij ondernemers, als dynamische omgeving waarin ondernemers en andere belanghebbenden kennis kunnen nemen van innovatieve technologieën en methoden, daarmee kunnen experimenten, de kansen ervan voor hun bedrijf kunnen inzien, en voor het realiseren van deze kansen actief ondersteund kunnen worden met kennis en begeleiding. Dit alles zal leiden tot doorbraakinnovaties, op basis waarvan andere ondernemers en belanghebbenden weer kennis kunnen nemen, kansen kunnen zien, enz.

Wageningen UR is gastheer van drie IDC’s in Bleiswijk (Energie, Water en Smaak) en één in Lisse (Bollen), en participeert in het IDC HEC en het Netwerkhuis van GreenQ in Bleiswijk, en het IDC Mechatronica bij de Demokwekerij in Honselersdijk. De IDC’s worden op deze wijze dicht bij ondernemers georganiseerd.

Deliverables

IDC Energie. In 2014 worden twee demonstratie objecten ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Dit zijn concepten van energiezuinige kassen, te weten de GlasFilm kas (een kas met een dek van aan elkaar bevestigd glas en folie, waartussen een sterk isolerende spouw bestaat), en de Daglichtkas (een kas met fresnellenzen die licht op PV cellen concentreert voor elektriciteits­opwekking; in 2014 worden tevens kleine windmolens geplaatst om de electriciteitsproductie verder te verhogen, en zal met energiezuinige LED belichting worden bijbelicht). Producten zijn de gerealiseerde kasconcepten, verslaglegging van testresultaten en vormen van kennisoverdracht.

IDC Water. In 2014 worden 10 apparaten voor zuivering en/of ontsmetting van tuinbouwwater getest en gedemonstreerd. Tevens wordt een innovatief teeltsysteem van groei op water getest en gedemonstreerd. Tenslotte wordt een jaarteelt van paprika zonder spui uitgevoerd en gedemonstreerd. Producten zijn testopstellingen, verslaglegging van resultaten en divesre vormen van kennisoverdracht.

IDC Smaak. In 2014 wordt een testopstelling voor de teelt van smaakvolle en gezonde (in de zin van hoge gehaltes gezonde inhoudsstoffen) aardbeien getest en gedemonstreerd.

IDC Bollen. In 2014 wordt de structuur van vraagarticulatie uitgerold, en zullen een aantal kennisvragers ondersteund worden, onder meer met vragen van fytosanitaire aard.


Publicaties