Project

Input-output agrocomplex

Voornaamste doel van dit project is inzicht bieden in recente ontwikkelingen in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid in het Nederlandse agrocomplex. Zo wordt de socio-economische betekenis van het agrocomplex voor de Nederlandse volkshuishouding duidelijk.

Het project is ook bedoeld om een actuele input-outputtabel op te zetten. Deze dient als basis voor input-outputanalyses en modellen. Het Ministerie van EL&I, productschappen, provincies en lagere overheden doen er hun voordeel mee.

Het Nederlandse agrocomplex omvat de land- en tuinbouw en de daarmee samenhangende handel en industrie. Op basis van de Nationale Rekeningen is de betekenis van het agrocomplex gekwantificeerd in termen van toegevoegde waarde, werkgelegenheid en handelssaldo.

Beoogd resultaat

Gewenste uitkomst is onder meer een gedesaggregeerde Input-outputtabel. Deze vormt de basis voor:

  • specifieke agrocomplex analyses
  • regionale agrocomplex analyses
  • input voor modellen als GTAP, DRAM en ORANGE

Werkwijze

De sector in niet rechtstreeks betrokken bij dit project. Wel worden diverse gegevens van het CBS en de landbouwtelling en het Bedrijven Informatie Net van het LEI gebruikt. LEI-onderzoekers desaggregeren de IO-tabel van het CBS naar een gedetailleerde agrarische IO-tabel. Daarbij worden deelcomplexen onderscheiden als glastuinbouw, opengrondstuinbouw, akkerbouw, grondgebonden veehouderij en intensieve veehouderij.

Publicaties