Project

Kennisbank Biobased Economy

In opdracht van de Wetenschappelijk Technologische commissie is een kennisnet op internet ontwikkeld waarin alle relevente publicaties op het gebied van biobased economy zijn terug te vinden. Het kennisnet is een databank met zoekmachine en is in een tweetal websites ingebouwd.

In opdracht van de Wetenschappelijk Technologische commissie is een kennisnet op internet ontwikkeld waarin alle relevente publicaties op het gebied van biobased economy zijn terug te vinden. Het kennisnet is een databank met zoekmachine en is in een tweetal websites ingebouwd. De activiteiten voor 2011 en 2012 bestaan uit het verder doorontwikkelen van het kennisnet in combinatie met het maken van korte informatie berichten op de websites. Doorontwikkelen van de web-site gaat om het toegankelijk maken van beschikbare informatie en publicaties uit andere bronnen zoals publicaties van alle kennisinstellingen betrokken bij de ontwikkeling van de biobased economy in Nederland en het verbreden van de informatie tot projectinformatie sitemaps en websites. Concreet gaat het om de volgende activiteiten:

  1. verbreding van de content naar
    1. NL Open access; binnen Nederland beschikbaar en open toegankelijke content opgehaald uit www.narcis.nl
    2. Reading List; een selectie van buitenlandse literatuur, mits open toegankelijk
    3. Startpagina wetenschappelijk: een selectie van referenties naar internationale wetenschappelijke literatuur
  2. uitbreiding zoekmachine met andere informatietypen conform de nieuwe opzet Zoeken in Groenkennisnet. Het gaat hier om nieuws, projectinfo, sitemaps/websites

Publicaties