Project

KvM 2017-4: Kenya-Netherlands Green Deal

Deze haalbaarheidsstudie is bedoeld om een inzicht hoe door effectief gebruik van meststoffen de oogsten in Kenia kunnen worden verbeterd. Het gaat daarbij niet alleen om agro-technische aspecten, maar ook om marktperspectieven en politieke-bestuurlijke aspecten. Op basis van een case studie zal een voorstel worden plan worden opgesteld om geintegreerd gebruik van meststoffen te bevorderen.

Publicaties