Project

Kwaliteitsparameters van diervoeders in relatie tot gezondheid en welzijn van vleeskuikens en vleesvarkens

Welke kwaliteitsaspecten en -parameters van het voer kunnen een negatief effect hebben op darmgezondheid, diergezondheid en dierwelzijn?

Doelstelling project

Overzicht van belangrijkste kwaliteitsaspecten en -parameters in het voer waarmee de kwaliteit van diervoeders is te beoordelen.

Resultaten

Door middel van dit project wordt inzichtelijk gemaakt welke kwaliteitsparameters in diervoeders voor vleesvarkens en vleeskuikens een negatieve rol spelen bij darmgezondheid, diergezondheid en dierwelzijn.