Project

LIFE IP (Delta)natuur

LIFE Integrale Projecten (LIFE IP) zijn bedoeld als katalysator voor het opzetten en uitvoeren van integrale en strategische plannen op het gebied van natuur, water, afval, lucht of klimaat. De focus van LIFE IP Natuur van Nederland ligt op grote en kleine projecten die bijdragen aan economie, veiligheid en natuur in de grotere wateren. Het Nederlandse LIFE IP Deltanatuur bestaat uit enkele deelprojecten van het ministerie van LNV die zijn gericht op generieke opgaven (governance, synergie, Natura 2000) rond natuur in de grote wateren. Daarnaast omvat het ruim 20 pilot-actions. Dat zijn projecten die in de praktijk werken aan herstel en verbetering van deltanatuur in de grote wateren: de wateren in de Zuidwestelijke Delta, grote Rivieren, IJsselmeer, Wadden en Noordzee. 

Het project heeft als doel het verkennen en beoordelen van de belangrijkste sociale en economische waarden die zijn te koppelen aan maatregelen ter herstel/behoud van natuur en deze te verwerken in tools voor betere koppeling van natuuropgaven in grote waterprogramma's.

Publicaties