Project

Lure and retain

<p>De bestrijding van perenbladvlooien in peer en van trips in chrysant vergen nu intensieve chemische bestrijding. In dit project lokken we roofwantsen in een vroeg stadium van plaagontwikkeling naar het gewas en stimuleren we de wantsen om te blijven en zich te reproduceren. Zo wordt de biologische bestrijding van de plagen verbeterd. </p>

Doelstelling

In perenboomgaarden wordt tegen perenbladvlo gespoten, met onder meer abamectine, imidacloprid en thiacloprid. In de chrysantenteelt gebruikt men de stoffen abamectine, methiocarb, carbofuran en thiamethoxam tegen trips. Al deze stoffen veroorzaken normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. Dit project heeft als doel om het gebruik van deze middelen in de teelt van peren en chrysanten terug te dringen.

Belangrijk bij een weerbaar teeltsysteem is de inzet van generalistische predatoren, die echter pas bij een hoge prooidichtheid aangetrokken worden. De plaagonderdrukking komt dan te laat op gang om schade te voorkomen, waardoor chemisch ingrijpen nodig is. Er is behoefte aan methoden om deze generalistische predatoren in een vroeg stadium naar het gewas te lokken of uit te zetten, en ze daar vast te houden en te laten reproduceren, om zo een beginnende plaagpopulatie te onderdrukken.

Het doel van dit project is om een systeem te ontwikkelen waarbij predatoren vóórdat plagen aanwezig zijn of in een vroeg stadium van plaagontwikkeling naar het gewas worden gelokt (lure) en gestimuleerd worden om te blijven en zich te reproduceren dankzij de aanwezigheid van alternatief voedsel (reward).

Beoogd resultaat

  • Ontwikkeling van biologische bestrijding op basis van een ‘Lure & Reward’ concept.
  • Bijdrage aan weerbare teeltsystemen en een verminderde afhankelijkheid van pesticiden voor Nederlandse tuinbouwsectoren.
  • Kennis van mechanismen voor het lokken en behouden (voedsel) van natuurlijke vijanden voor weerbare teeltsystemen.
  • Ontwikkeling van methodieken (dispensers, slow release) om signaalstoffen toe te dienen.
  • Ontwikkeling van kennis over het gedrag van natuurlijke vijanden en de manipulatie daarvan in een agro-ecosysteem.
  • Kennis over geschiktheid alternatieve voedselbronnen voor roofwantsen en plagen.

Werkwijze

Fase 1: Vinden van alternatief voedsel (Reward)

Fase 2: Ontwikkeling van toedieningsmethode (gelijkmatige en geclusterde toediening)

Fase 3: Bepalen effect op plaagbestrijding (gelijkmatige vs. geclusterde toediening)